HÖGTRYCKSKOMPONENTER

Gaser har olika egenskaper beroende på tryck och temperatur.
Att hantera gaser med högt tryck ställer stora krav på utrustningens kvalitet
och pålitlighet. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och tillverka utrustning till att lagra och transportera gas med högt tryck.

Huvudgrupperna inom vårt produktsortiment kan delas upp i följande användningsområden:

Våra produkter används inom en mängd olika områden där höga krav ställs på systemens säkerhet, långvariga livslängd med pålitlig driftsäkerhet. Områden där våra produkter används är bland annat inom gasfordonsindustrin, räddningstjänsten, sjukhus och försvarsmakten.

En stabil grund för vår verksamhet utgörs av vår egen konstruktion och tillverkning av specialkomponenter samt olika systemkonstruktioner för
ovan beskrivna områden.

Typiska Produkter

 • Avstängningsventiler
 • Kulventiler
 • Magnetventiler
 • Tryckregulatorer
 • Filter, micron-filter för högtrycksapplikationer
 • Rör- och manometerkopplingar, rostfritt eller andra material
 • Fyllnadsenheter och utrustning
 • Ventiler med slang- och rörbrott som säkerhetsfunktion
 • Gastankar för dykning eller andra ändamål
 • Komposittankar för NGV's eller biogasdrivna fordon
 • Högtrycks luft- och gaskompressorer
GAVECO AB
Box 2103
SE-135 02 TYRESÖ
SWEDEN
Tel +46(0)8-742 00 00
Fax +46(0)8-798 88 81

This page in english.   Dennna sida på svenska.