FÖRSVARSMATERIEL

Högtrycksapplikationer har många användningsområden.
Ett område är uppblåsning av räddningsdräkter och räddningsflotter.

GAVECO har i över två årtionden haft ett nära samarbete med Försvarets Materielverk, främst tillsammans med U-båtsflottiljen och med flygvapnet där en del av den räddningsutrustning vi tillhandahåller förekommer.

Utrustningen består delvis av egen tillverkning och ett antal agenturer, där samarbete med huvudmännen är av väsentlig betydelse. Detta har genom åren mestadels gällt militära applikationer, där högtrycksgas eller luft varit en del av utrustningen.

 • Räddningsdräkt, gruppfoto

  media/milit101.jpg

  Räddningsdräkt, gruppfoto
 • Nordkaparen

  media/milit102.jpg

  Nordkaparen
 • Räddningsdräkt, utlöst

  media/milit103.jpg

  Räddningsdräkt, utlöst
 • Räddningsflotte

  media/milit104.jpg

  Räddningsflotte
 • Uppstigningsinstruktion

  media/milit105.jpg

  Uppstigningsinstruktion
 • Uppstigning

  media/milit106.jpg

  Uppstigning
 • Gripen

  media/milit107.jpg

  Gripen
 • Utlösningsdon

  media/milit108.jpg

  Utlösningsdon
 • Räddningsväst, utlöst

  media/milit109.jpg

  Räddningsväst
 • Väska till räddningsutrustning

  media/milit110.jpg

  MK10

Typiska Produkter:

 • Uppblåsningssystem och nödsystem där gas under högt tryck används för olika applikationer
 • Utlösningsdon för livvästar och livräddningsflottar
 • Ventiler för ackumulatorsystem
 • Behållarventiler med rör- eller slangbrottsfunktion
 • Gastankar av stål eller kompositbehållare för nödsystem och dykändamål
 • Högtryckskompressorer
 • Livräddningsflottar till specialändamål för uppblåsning med luft, kvävgas eller koldioxid
 • Överlevnadsdräkter för extrema förhållanden

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

GAVECO AB
Box 2103
SE-135 02 TYRESÖ
SWEDEN
Tel +46(0)8-742 00 00
Fax +46(0)8-798 88 81

This page in english.   Dennna sida på svenska.