AUTOMATION

Vi har konstruerat och tillverkat Automatik till bl.a. Atlas Copco Compressor sedan tidigt 80-tal. Då fanns det fortfarande behov för standardautomatik som fjärrkontroller, återstartsutrustning, startföljdsväljare, mm.
Under det senaste årtiondet har kompressorerna blivit mer avancerade
men ändå har det behövts anpassningar till den svenska marknaden.

De senaste åren har vi tillverkat kraft-/larm-/styrskåp, styrningar till pumpar/torkar/fläktar (för energiåtervinning eller klimatstyrning)
samt även stationära reservkraftanläggingar både till industrin och
sjukhus (tex. S:t Görans, Linköping, Motala).

När det har funnits krav från kunden har vi även modifierat eller helt ritat om befintliga elritningar.

 • Apparatskåp, två dörrar

  media/autom101.jpg

  Apparatskåp
 • Interiör, vänster kraft, höger manöver

  media/autom102.jpg

  Apparatskåp
 • Layout ritning

  media/autom106.jpg

  Layout
 • Kraftschema

  media/autom103.jpg

  Kraftschema
 • Kretsschema manöver

  media/autom104.jpg

  Kretsschema
 • Kretsschema larmpanel

  media/autom105.jpg

  Kretsschema
 • Layout ritning

  media/autom106.jpg

  Layout
 • Yttre förbindelseschema

  media/autom107.jpg

  Förbindelseschema

Vi tillverkar även automatik dels till våra egna installationer på landets olika kärnkraftverk, brandstationer, mm och dels till andra kunder för installationer på platser runtom hela världen.

Vi är ISO 9001 / ISO 14001 certifierade och har under åren fått ryktet om att bygga gedigna och hållbara apparatskåp. Vi använder standardkomponenter och kan även anpassa materialet till kundkraven.

Våra elscheman är pedagogiskt uppbyggda på ett sätt som möjliggör
för våra kunder att kunna uttföra eventuella åtgärder på egen hand.
Våra ritningar är gjorda i Elpro/AutoCAD enligt svensk standard.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

GAVECO AB
Box 2103
SE-135 02 TYRESÖ
SWEDEN
Tel +46(0)8-742 00 00
Fax +46(0)8-798 88 81

This page in english.   Dennna sida på svenska.